Budowa sztachetki z Winylu na ogrodzenie i furtę sztachetowa nie potrzebuje pozwolenia na budowę oraz informowania tego faktu starostwu powiatowemu prócz wyjątkowych przypadków.

Budowa balaski PVC na plot i bramę ze sztachetek nie wymaga pozwolenia na to ani sygnalizowania tego faktu gminie wyjąwszy szczególne przypadki.

Plotki plastikowe na plot i bramkę ogrodzeniowa nie przewyższające wysokości 2,2 m stawiane pośrodku dwoma ościennymi nieruchomościami nie potrzebują żadnych formalności formalnych. Tyczy się to tez ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:

  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także innych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów blisko dróg prywatnych a także wew. nie będących drogami publicznymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania sztachetki z plastyku na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym ewentualnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru stawiania płotu powinno określać rodzaj ogrodzenia, metodę dokonania jego instalacji oraz zaplanowany dzień startu budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia trzeba dołączyć oświadczenie o upoważnieniu do zarządzania nieruchomością w zamysłach budowlanych i jeśli jest to wymagane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Od czasu do czasu do stawiania balaski PCV na plot i furtę ogrodzeniowa wymagane są pomocne uzgodnienia tj. np. zgoda administratora drogi na miejsce zjazdu.

Stawianie płotu można rozpocząć po 30 dniach od chwili zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile urząd nie wniesie uprzednio sprzeciwu. Sprzeciw może zaistnieć w sytuacji, gdy projektowane plotki z PCV na plot i bramkę ze sztachet jest nieadekwatne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej ulicy. W sytuacji kiedy planowane balustrady z plastyku na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowaprzypuszczalnie może grozić bezpieczeństwu ludzi ewentualnie mienia, np. przez blokowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać zdobycia pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamiaru budowy ogrodzenia jest ważne przez 2 lata. Wstrzymanie zaczęcia prac przez ów okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia oraz w przypadku ochoty wybudowania ogrodzenia konieczne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Advertisements